ĐIỂM BÁN PHÚ THỌ

Bệnh thận yếu không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh khác. Do vậy việc tìm ra phương thuốc chữa bệnh thận yếu tốt nhất được nhiều người quan tâm. Các cách chữa bệnh thận yếu tại nhà có tác dụng ngăn chặn và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Dưới đây là những gợi ý, chia sẻ bổ ích mà bạn cần quan tâm.
 • ĐIỂM BÁN - Cẩm Khê
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT Kim Anh  khu 2, Phú Lạc, Cẩm khê 0 1687792979
NT 22  khu 2, Phú Lạc, Cẩm khê 0 1657817775
QT 35  khu 8, TT. Sông Thao, Cẩm khê 0 1252121099
QT 23  Khu 9, Phương Xá, Cẩm khê 0 987987545
QT 74  Khu 2 , Đồng Lương, Cẩm khê 0 966136988
QT Thanh Thanh  khu 2, Hùng Xá, Cẩm khê 0 968141792
QT 63  Khu 9, Đồng Cam, Cẩm khê 0 966198322
QT Thanh Hương  Khu 9, Đồng Cam, Cẩm khê 0 962314790
QT 17-Ninh Thược  Khu 13, TT. Sông Thao, Cẩm khê 0 987288220
QT 87  khu 3, Sơn Nga, Cẩm khê 0 978418058
QT Phong Lan  Khu 11, Ngô Xá, Cẩm khê 0 986089923
QT Minh Đức  khu 9, Đồng Cam, Cẩm khê 0 985099169

 • ĐIỂM BÁN - Đoan Hùng
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT Số 47  Bằng Luân, Đoan Hùng 0347847707
NT  01  Thôn Đầu Lô, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0 983200608
QT 44  Chí Đám, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0 977698834
QT Đức Minh  Vân Du, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0  987565667
QT Hùng Thanh  Khu Tân Long, Đoan Hùng 0 986555358
QT Bích Hằng khu 3,  Chân Mộng, Đoan Hùng 0 973123533
QT 06  Tây Cốc, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0 1688546709
QT 17  Tây Cốc, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0 988128751
QT24  Tiêu Sơn, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng 0 987264409
QT  54 Khu 12 , Sóc Đăng,  Đoan Hùng 0 1684336267
QT Số 74 Thôn 16 Bằng Luân,  Đoan Hùng 0349842413

 • ĐIỂM BÁN - Hạ Hòa
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT Ngọc Thiện  Khu 8, TT,Hạ Hòa, Hạ Hòa 0 979756972
QT Ngọc Dần  Khu 9, TT,Hạ Hòa, Hạ Hòa 0 964068333
NT Tuyết Chi  Khu 8, TT,Hạ Hòa, Hạ Hòa 0 1633001509
QT 69  khu 4, Hiền Lương, Hạ Hòa 0 986576893
QT 22  khu 8, Vô Tranh, Hạ Hòa 0 966741222
QT 39  khu 3, Hiền Lương, Hạ Hòa 0 1687929037
QT 61  khu 2, Văn Lanh, Hạ Hòa 0 1644735925
QT 72  khu 9, Chuế Lưu, Hạ Hòa 0 1627397966
NT  19  Khu 3, Vụ Cầu, Hạ Hòa 0 989863603

 • ĐIỂM BÁN - Lâm Thao
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT Số  34 Khu 15 ,  TT Hùng Sơn, Lâm Thao 0 936028596
NT Hà Cường Khu 9 ,  TT Hùng Sơn, Lâm Thao 0 977115313
NT Tâm Cẩn khu 2,  Bản Nguyên, Lâm Thao 0 1255134059
QT Xuân Lũng Khu 6 ,  Xuân Lũng, Lâm Thao 0 983181539
QT 43  khu 4 , Xuân Lũng, Lâm Thao 0 982216577
QT Lương Thu  khu 7 , Xuân Lũng, Lâm Thao 0 979055680
NT Thúy Sen  Khu 15 , Tứ Xa, Lâm Thao 0 989512879
QT Số  37 Khu 5 ,  TT Hùng Sơn, Lâm Thao 02103 786 181

 • ĐIỂM BÁN - Phù Ninh
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT 47 SN122, Đường nam, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 975662754
QT Châu Sinh kios 39,  Chợ bãi bằng, Phù Ninh 0 987957050
QT Trường Phương SN 115, Tổ 6 Đường Nam, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 986239138
QT 22 SN 66, Khu đá Thờ, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 981922684
QT 02 SN169, Khu đá Thờ, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 1682693451
QT Khánh Diệp SN 66, tổ 4 khu đá Thờ, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 1667476256
QT 22  Khu 6 , Xã Phú Lộc, Phù Ninh 0 975 829 448
QT 45  Khu 7, Xã Phú Lộc, Phù Ninh 0 968992999
QT Hải Yến  Khu 12 , Xã Phú Lộc, Phù Ninh 0 977417156
QT Diệu Ngân  TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 946585232
QT 12   Đường Nam, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 912858540
QT Minh Anh  khu 4, TT.Phong Châu, Phù Ninh 0 904762987
QT Hồng Giang kios 32,  Chợ bãi bằng, Phù Ninh 0 973858855
QT Trang Vương  khu 1, Bình Bộ , Phù Ninh 0 962052934
QT 63  khu 1, Bình Bộ, Phù Ninh 0 868204222

 • ĐIỂM BÁN - TX. Phú Thọ

ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT Hồng Ngọc  khu 6 , Phú Lộc, TX Phú Thọ 0 987816492
QT Nguyệt Liễu  khu 6 , Phú Lộc, TX Phú Thọ 0 977180288
NT 338 SN 34, Phú Bình, Phong Châu, TX.Phú Thọ 0 978041883
QT Mai Hải Kiot 36, Chợ Mè, Phong Châu, TX.Phú Thọ 0 1699142027
NT Mai Lanh kiot 07, Chợ Mè, Phong Châu, TX.Phú Thọ 0 986047170
NT Chị Phương 29C, Tân An, Hùng Vương, TX.Phú Thọ 0 964992555
NT Minh Thắng 29C, Tân An, Hùng Vương, TX.Phú Thọ 0 978079658
QT Tiến Dung  Khu 4, Phú Hộ, TX.Phú Thọ 0 984452066
QT Thọ Linh  Chợ Z4, Xã Phú Hộ, TX.Phú Thọ 0 973876984
QT 30 SN 67, Khu 15, Phú Hộ, TX.Phú Thọ 0 1685049091
QT 74  khu 6, Thanh Vinh, TX.Phú Thọ 0 1677376577
NT Tú Anh  Chợ Mè, Phong Châu, TX.Phú Thọ 0 976404849
QT Số 11  Z4, Phú Hộ, TX.Phú Thọ 0 966918505
QT Lê Soạn  SN 111, Phố Cao Du, TX.Phú Thọ 0 1293916476
QT Hồng Mai  P. Hùng Vương, TX.Phú Thọ 0 9638511073
 • ĐIỂM BÁN - Tam Nông
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT 58  khu 7, Tứ Mỹ, Tam Nông 0 979155856
QT Minh Mẫn khu 11,  Cổ Tuyết, Tam Nông 0 978494458
QT Hồng Phúc khu 4, Hương Nộn, Hương Nộn, Tam Nông 0 967510792
QT Minh Châu khu 6,  TT Hưng Hóa, Tam Nông 0 973643113
QT 03  khu 13, Cổ Tuyết, Tam Nông 0 2103794757

 • ĐIỂM BÁN - Tân Sơn
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT 02 khu 5, Tân Phú, Huyện Tân Sơn 0 966925672

 • ĐIỂM BÁN - Thanh Ba
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT 12 Khu 11,  Khải Xuân, Thanh Ba 0 913099764
QT Minh Thủy Khu 10,  Ninh Dân, Thanh Ba ,01678138333
QT 06  khu 11, TT.Thanh Ba, Thanh Ba 0 1635587062
QT 29 Khu 4,  TT.Thanh Ba, Thanh Ba 0 943034014
QT 89 Khu 3,  Đồng Xuân, Thanh Ba 0 983593875
QT Ngân  Hanh Cù, Thanh Ba 0 972743959
QT 10 Khu 3,  Chí Tiên, Thanh Ba 0 976424955
 • ĐIỂM BÁN - Thanh Sơn
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT 21 SN 149,  Phố Hạ Sơn, Thanh Sơn 0 985124838
QT 88 SN 170,  Phố Hạ Sơn, Thanh Sơn 0 986235117
QT Lê Soạn  Chợ Vàng , Thanh Sơn 0 1687429075
NT Thân Bôn SN 88,  Cầu Đất, Thanh Sơn 0 977124883
QT 60 Xóm Hà Biên,  Võ Miếu, Thanh Sơn 0 1678694093
QT 10  Chợ Vàng , Thanh Sơn 0 986380947
QT 04 SN 95,  Hoàng Sơn, Thanh Sơn 0 987509288
QT 34 khu 8,  Cự Thắng, Thanh Sơn 0 387987027
QT 14  Chợ Vàng , Thanh Sơn 0333554888
QT 16  Chợ Vàng , Thanh Sơn 0975209420
QT 19 SN 59,  Phú Gia, TT.Thanh Sơn 0 975860197
QT 09 SN 357,  Phố Phú Gia, TT.Thanh Sơn 0 2103873127
 • ĐIỂM BÁN - Thanh Thủy
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT 24 khu 4,  Xuân Lộc, Thanh Thủy 0 1647199158
QT 43 khu 1,  Tân Phương, Thanh Thủy 0 986288060
QT 46  khu 9, TT.Thanh Thủy, Thanh Thủy 0 210509258
QT Phạm Huê  khu 3, TT.Thanh Thủy, Thanh Thủy 0 1697808177
QT Cô Sản  Xã Đan Hạ, Thanh Thủy 0 1695145666
NT Thân Huệ  khu 22, Hoàng Xá, Thanh Thủy 0 975897132
QT 84  Hoàng Xá, Thanh Thủy 0 1699888822
QT 58  Khu 8, Bảo yên , Thanh Thủy 0 983400418
QT 64 khu 2 , Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Thanh Thủy 0 985975308
QT Đức Trí khu 5, Đồng Luận, Thanh Thủy, Thanh Thủy 0 984155287
QT Sơn Nga  khu 12, Đào Xá, Thanh Thủy 0 972808761
 • ĐIỂM BÁN - Yên Lập
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT Thịnh Trung  Khu Tân An 4, TT. Yên Lập, Yên Lập 0 915960353
NT 06  Khu Tân An 4, TT. Yên Lập, Yên Lập 0 963699730
 • ĐIỂM BÁN -  Việt Trì
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
NT Nga Linh  Khu 2A, Nông Trang, Việt Trì 0 1635630716
NT Hải Chi SN 73, Khu 6A, Nông Trang, Việt Trì 0 965878699
NT Giang Thanh SN 61, Khu 6A, Nông Trang, Việt Trì 0 964921003
NT Gia Phú SN 169, Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì 0 989986048
NT Ngọc Khuê SN 55, Hoàng Hoa Thám, Nông Trang, Việt Trì 0 975211683
NT Hồng Vân SN 09, Khu 17, Nông Trang, Việt Trì 0 1683486296
NT TUẤN THANH SN 34, Trần Phú, Phường Dữu Lâu, Việt Trì 0 917 293 858
NT Đức Thiện SN 214, Hàn Thuyền, Tân Dân, Việt Trì 0 962647246
NT Cao Thi An SN 174 , Châu Phong, Phường Tân Dân, Việt Trì 02103 844 074
NT Thu Anh SN 566, Châu Phong, Phường Tân Dân, Việt Trì 0 982695099
NT Thành Hồng SN 809, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu , Việt Trì 0 988344688
NT Phúc Đạt Ngã tư Thanh Miếu,  Phường Thanh Miếu , Việt Trì 0 1638625507
NT Thái Huyền SN 68, Cổng Chính Đền Hùng, Vân Phú, Việt Trì 0 1687300883
QT 63 SN 69, Đại Lộ Hùng Vương, Vân Phú, Việt Trì 0 1666682682
NT Bích Hằng SN 71, Khu CN Thụy Vân, Vân Phú, Việt Trì 0 981110186
NT Tây á SN 75, Đại Lộ Hùng Vương, Vân Cơ, Việt Trì 0 166456730
NT Diệu Hương Kios A34, Chợ Trung Tâm, Tiên Cát, Việt Trì 0 988088528
QT Bùi Hoàng Phương kiot 14, Chợ Trung Tâm, Tiên Cát, Việt Trì 0 988167288
NT Anh Quân 1211, Đại Lộ H/V, Tiên Cát, Việt Trì 0 978507123
NT Ngọc Lâm 2201, Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì 0 979144383
NT Lan Nghị kiot 02, Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì 0 982706039
QT Thanh Huy kiot 04, Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì 0 986410171
QT Trường Giang   Phường Thanh Miếu , Việt Trì 0 981388968
NT Huyền Nga  SN3188, Vân Phú, Việt Trì 0 868686595
NT Minh Chi  khu 14, Phường Thanh Miếu , Việt Trì 0 976929479
NT Thanh Thúy  SN 181, Nông Trang, Việt Trì 0 963172403
NT Cửu Long Giang  Tiên Cát, Việt Trì 0 968866100
NT Ngân Thủy  Tiên Cát, Việt Trì 0 989732243
NT Thảo Trang SN 815, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu , Việt Trì 0 962930368
NT Dũng Chi  Phường Minh Phương, Việt Trì 0 984179666
NT Tùng Hằng SN 139,  Tân Dân, Việt Trì 0 949375483
NT Hà Linh  khu 14, Thanh Miếu, Việt Trì 0 1693482370
NT Nam Việt   Minh Phương, Việt Trì 0 983358131
QT  Thọ Xuân SN 70, Đại Lộ Hùng Vương, Vân Phú, Việt Trì 0 914800028
QT 37  Tổ 7, Minh Nông, Việt Trì 0 979226116
QT Hồng Nhung SN 73,  Thụy Vân, Vân Phú, Việt Trì 0 903209992
NT Dũng Phúc kiot 05, Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì 0 974651916
NT Khánh Hòa   khu 3, Hùng Lô, Việt Trì 0 382169262
QT Định Nghĩa 1 Khu 5, Xóm Ngoại, Thụy Vân, Việt Trì 0 967951899
NT Trang Anh  Khu 8, Trưng Vương, Việt Trì 0 983457838
 
 • ĐIỂM BÁN - TT Lâm Thao
ĐIỂM BÁN Số nhà SĐT
QT 56  Cao Mại, TT.Lâm Thao 0 1654167384
QT 09  Lâm Thao, TT Lâm Thao 0 1688147517
 
Tin tức cùng chuyên mục
ĐIỂM BÁN YÊN BÁI
Yếu sinh lý là từ chung chỉ các bệnh liên quan tới sinh lý nam giới như rối loạn cương dương (bất lực, liệt dương), rối loạn xuất tinh (xuất tinh sớm), suy giảm nội tiết tố nam testosterone…
ĐIỂM BÁN VĨNH PHÚC
Yếu sinh lý là từ chung chỉ các bệnh liên quan tới sinh lý nam giới như rối loạn cương dương (bất lực, liệt dương), rối loạn xuất tinh (xuất tinh sớm), suy giảm nội tiết tố nam testosterone…
ĐIỂM BÁN TUYÊN QUANG
Yếu sinh lý là từ chung chỉ các bệnh liên quan tới sinh lý nam giới như rối loạn cương dương (bất lực, liệt dương), rối loạn xuất tinh (xuất tinh sớm), suy giảm nội tiết tố nam testosterone…