10 Tháng Bảy, 2020

Chứng thận dương hư trong Đông Y

Chứng dương hư thường gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho các trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái, các […]
1900 3199