8 Tháng Mười, 2020

Giải pháp trị thận hư thận yếu an toàn hiệu quả

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Chỉ tính riêng bệnh […]
1900 3199